Çocukköylerimiz
KORUNCUKKÖY Bolluca
Köyün Tarihi
Bolluca Köyü Donanımı
Ortaklar ve İşbirliği
İdari Organizasyon
Bolluca Köyü Şeref
Defteri

Bakım Modelimiz
Eğitim
Eğitim Personeli
Etkinlikler
Koruncukların
Ödüllendirilmesi

Kariyer
Çocuk Hakları
Çocukköyümüzün Ayni
İhtiyaçları

Günlük Yaşam
KORUNCUKKÖY Urla

ÇOCUK KÖYLERİMİZ


Bakım Modelimiz


Çocukköyü sistemi dört temel öğeden oluşmaktadır.


1 - Köy: Ortalama 12 evden oluşan yerleşim birimidir. Çocuklar yöredeki okullara giderler, toplumun sosyal ve kültürel hayatına katılırlar. Köye, 0-6 yaş arası, zihnen ve bedenen özürlü olmayan, kimsesiz, yetim veya öksüz korunmaya muhtaç çocuklar, Vakfın onayı ile Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan kabul edilir ve Çocukköyü’ndeki Aile Evlerine yerleştirilirler.

2 - Anne: ÇocukKöyü’nde çocuk, kendisine şefkat gösterecek, sağlıklı büyümesiyle ilgilenecek, ona güven aşılayabilecek bir anneye kavuşur. Çocukköyü annesi çocuklar ile birlikte yaşar ve onların gelişimine rehberlik eder. Çocuklar anne ile bir yaşam boyu sürecek duygusal bir bağlar kurarlar.

3 - Kardeşlik: Çocukköyü’nde aile bağları doğal olarak gelişir. Aynı Aile Evi içerisinde farklı yaşlardaki erkek ve kız çocuklar, kardeşlik anlayışı içinde birlikte büyürler. Öz kardeşler birbirlerinden ayrılmazlar.

4 - Aile Evi: Her müstakil evde 7-8 çocuk anne şefkati ile büyür. Aile Evi, çocuk için büyüdükten sonra da bağlarını koparmayacağı bir yuvadır. Aileler gerektiğinde birbirlerine yardım elini uzatarak komşuluk ilişkileri içerisinde birlikte yaşarlar. Aileler, Aile Evlerine ilişkin günlük yaşamın getirdiği sorumlulukları, sevinç ve üzüntüleri de birlikte paylaşırlar.

Koruncuk, Çocukköyü’nde dört aşamadan oluşan yaşam programından geçer. Bu program geleneksel Türk Aile yaşantısına uygun bir modeldir.

1. Aşama: Aile Evleri
0-13 yaş arası, 7-8 çocuğun anne şefkatiyle yaşadığı evler Her müstakil Aile evinin bir annesi vardır ve o evde en fazla 7-8 çocuk birlikte yaşarlar. Çocuğun ileriki yaşamında da annenin rolü önemlidir. Aile Evi çocuk büyüdükten sonra da dönebileceği bir yuvadır. 
Aile Evlerine 0-6 yaş arası yerleştirilen kız ve erkek çocuklardan aynı evde büyüyen çocuklar öz kardeş olmasalar dahi birbirlerini kardeş olarak benimseyerek büyürler, aralarında abla, ağabey, kardeş ilişkisi gelişmektedir. Çocukköyü’ne kabul edilen öz kardeşlerin ise birbirlerinden ayrılmayarak aynı evde kalmalarına özen gösterilir. 

Aile Evlerinde sistemin yürümesinden Anne sorumludur. Annenin dışında her evin, iki evden sorumlu anneye yardımcı olan birer teyzesi vardır. Bu kişilerin “ teyze ” olarak isimlendirilmelerinin nedeni annenin kız kardeşiymiş gibi benimsenerek bir duygu bağının kurulmasıdır. 


2. Aşama: Gençlik Evleri

13-21 yaş arası gençlerin yaşadığı evler Aile Evlerinde anne şefkati ve koruması altında büyümüş, ergenlik çağına gelmiş kız ve erkek çocukların 13 yaşından başlamak üzere Gençlik Evlerine geçişi sağlanır. Kızlar Kız, erkekler ise Erkek Gençlik Evine geçerler. Burada amaç; Gençlik Liderlerinin gözetimi altında daha küçük gruplar içerisinde sorumluluk üstlenerek, hayata atılacağı toplum içerisinde kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmesini sağlamaktır. 

Başlarında Gençlik Lideri olarak isimlendirilen üniversite mezunu yatılı kalan personel bulunur. Gençlik lideri, pedagojik formasyonu olan, gençlere yol gösterebilecek, sorunlarına eğilebilecek, kendilerine ev idaresinde, derslerinde, boş vakitlerini değerlendirmede yardımcı olacak ve onlara olumlu bir genç insan modeli oluşturacak niteliklere sahip kişiler arasından seçilir. 

Ergenlik çağına gelmiş çocuklar, gençlik evinde ortalama altışar kişilik gruplar halinde bulunurlar. Her altı kişilik gruptan bir Gençlik Lideri sorumlu olur. Bu çocuklar, öğrenim hayatlarının sonuna kadar gençlik evinde kalabilirler. Çocukköyü’nün ve gençlik liderinin rehberliğinde hayatın pratiklerini kazanan, aldığı eğitimle de bir meslek sahibi olan gençler artık kendi ayakları üzerinde durabileceklerinde gençlik evinden ayrılırlar ve Yarı Bağımsız Yaşam’a geçerler. 


3. Aşama: Yarı Bağımsız Yaşam

Meslek sahibi olmuş ve para kanmaya başlamış olan gençler, kiraladıkları evlerde 2-3 kişi bir araya gelerek yaşamaya başlarlar. Konsept dahilinde bağımsız Yaşama alışmaları için desteklenirler. 

4. Aşama: Tam Bağımsız Yaşam

Çocukköyü ile iletişimleri artık sadece manevi olarak devam eder. Bu gençler her anlamda hayatlarına ilişkin kararları tek başlarına alır ve uygularlar. Çocukköyü onlar için geçmişinden gelen köklerinin yer aldığı her zaman manevi destek görmek üzere dönebilecekleri bir yuvadır. Bu gençler ile bağların kopmamasına ve iletişimin sürdürülmesine ise özen gösterilir. Askerlik ve Evlilik süreçlerinde, Çocukköyü gence desteğini sürdürmeye devam eder. Kız isteme törenleri, kına geceleri ve düğünler geleneksel değerlerimize göre yerine getirilir. 

GARANTİ

Metro Mecidiyeköy Şubesi(723)
T.K.M.Ç Vakfı
Hesap No:TR28 0006 2000 7230 0006 2996 62

FİNANSBANK

Mecidiyeköy Şubesi(341)
T.K.M.Ç Vakfı
Hesap No:TR77 0011 1000 0000 0028 7391 55

İŞ BANKASI

Gayrettepe(1080)
T.K.M.Ç Vakfı
Hesap No:TR29 0006 4000 0011 0800 6920 98

TÜRK EKONOMİ BANKASI (TEB)

İzmir Gündoğdu Şubesi (69)
T.K.M.Ç Vakfı
Hesap No:TR95 0003 2000 0000 0014 4224 99
Ayaner Bilişim Teknolojileri
Vakfımıza 17.12.1989 tarih ve 1989/14827 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Vergi Muafiyeti hakkı tanınmıştır.Koruncuk Vakfı finansal tabloları AS Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik tarafından denetlenmektedir.