Çocukköylerimiz
KORUNCUKKÖY Bolluca
Köyün Tarihi
Bolluca Köyü Donanımı
Ortaklar ve İşbirliği
İdari Organizasyon
Bolluca Köyü Şeref
Defteri

Bakım Modelimiz
Eğitim
Eğitim Personeli
Etkinlikler
Koruncukların
Ödüllendirilmesi

Kariyer
Çocuk Hakları
Çocukköyümüzün Ayni
İhtiyaçları

Günlük Yaşam
KORUNCUKKÖY Urla

ÇOCUK KÖYLERİMİZÇocuk Hakları

Çocuk Hakları Bildirgesi’ne taraf olmuş Ülkemizin, çocuk yetiştirme politikasının gereği olarak, Çocuk Köyü yönetiminde çocuk ve gençlere, yönetime katılabilme hakkı vermiştir. Bu maksat ile Çocuk Köyü içinde sivil bir oluşum olanağı sağlamıştır. 

Çocuk Meclisi

Çocuk Köyümüzün tüm çocuklarına ve gençlerine birçok konuda farklı bir bakış açısı ve kendilerini ifade olanağı sağlayan Gençlik Meclisi oluşumu, Çocuk köyümüzün seçme-seçilme gibi en temel demokratik hakkından başlayarak, koruncuklara çok yönlü bir bakış açısı ve yaşam perspektifi sunmaktadır. Demokratik kavram üzerine inşa edilen Gençlik Meclisi, Çocuk Köyü yönetimi ile koruncuklar arasında tam bir koordinasyon işlevi görmektedir. 

Gençlik Meclisi koruncuklara, bulunduğu yaşam alanının en temel katılım hakkını vermektedir. Koruncuklar, Gençlik Meclisi aracılığı ile bu yapının yönetiminde söz sahibi olarak, isteklerini beklentilerini iletme ve hayata geçirme olanağı buluyorlar. Gençlik Meclisi gibi bir yapı, koruncuklara ileride karşılaşacakları bireyler arasındaki farklılıkları, görüş ayrılıklarını belli bir potada eritme, bir noktada uzlaştırma perspektifi kazandırmaktadır.
GARANTİ

Metro Mecidiyeköy Şubesi(723)
T.K.M.Ç Vakfı
Hesap No:TR28 0006 2000 7230 0006 2996 62

FİNANSBANK

Mecidiyeköy Şubesi(341)
T.K.M.Ç Vakfı
Hesap No:TR77 0011 1000 0000 0028 7391 55

İŞ BANKASI

Gayrettepe(1080)
T.K.M.Ç Vakfı
Hesap No:TR29 0006 4000 0011 0800 6920 98

TÜRK EKONOMİ BANKASI (TEB)

İzmir Gündoğdu Şubesi (69)
T.K.M.Ç Vakfı
Hesap No:TR95 0003 2000 0000 0014 4224 99
Ayaner Bilişim Teknolojileri
Vakfımıza 17.12.1989 tarih ve 1989/14827 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Vergi Muafiyeti hakkı tanınmıştır.Koruncuk Vakfı finansal tabloları AS Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik tarafından denetlenmektedir.