Koruncuklar
KORUNCUK KİMDİR?
KORUNMAYA MUHTAÇ
ÇOCUK TANIMI?

KORUNCUKLARA NE
SAĞLIYORUZ?

KORUNCUKLARA
SÖZLERİMİZ

KORUNCUKLAR


Koruncuk Kimdir?


Koruncuk kısaca Korunma ihtiyacında olan Çocuk demektir. Koruncuklar Çocukköyümüzde yaşamakta, sevgiyle büyümekte ve iş sahibi olabilecek bireyler haline gelmektedirler.. 

Korunmaya Muhtaç Çocuk (Koruncuk) kabul kriterleri nedir?1996 yılında Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu (bugünkü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı) ile yaptığımız protokol kapsamında, bedensel veya "zihinsel engeli" olmayan, 0-6 yaş arasındaki korunma ihtiyacında olan çocuklar ailelerimize katılıyorlar.  


Çocuklar bize nerden geliyor?Çocuklar, İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Çocuk Hizmetleri Bölümünden gelmektedirler.

Korunmaya muhtaç çocuklar nasıl tespit ediliyor?Korunmaya muhtaç çocukların araştırılıp bulunması, bu çocukların ilgili mercilere duyurulması görevi, mahalli-mülki amirlere, sağlık kurum ve kuruluşlarına, muhtarlara, genel kolluk kuvvetlerine, belediye zabıta memurlarına ve çocuk ebeveynlerine yasal bir zorunluluk olarak verilmiştir. 

Çocuklar evlere yerleştirilirken hangi şartlar uygulanıyor?Her Aile Evinde 0-13 yaş arasında azami 8 çocuk olmasına, kız-erkek dağılımına ve öz kardeşlerin birbirinden ayrılmamasına, aynı evde büyümelerine özen gösteriliyor.

Sizden çocukları evlat edinebilir miyiz?Bizim böyle bir yetkimiz yoktur. Ülkemizdeki evlat edinme yasalarına göre bu işlem sadece Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir.

Bugüne kadar kaç çocuk bakıldı?Çocukköyü kurulduğundan beri bakılmış, halen bakımımız altında bulunan ve hayata atılmış 300’e yakın çocuğumuz bulunmaktadır.

Çocukları hayata nasıl hazırlıyoruz?Sağlıklı bir aile ortamında, anne sevgi ve şefkati ile büyüyen çocuklarımız, psikoloğumuz ve destek aldığımız hastanelerin ilgili bölümlerinin uyguladığı tedavi ve terapilerle desteklenir. Eğitim hayatına başlayan çocuklarımızın derslerine yardımcı olmak ve başarılarını artırmak için özel derslerle takviye edilir. Çocuklarımıza özel okullardan ve dershanelerden burs sağlanır. Kapasite ve isteklerine göre mesleki yönlendirme ve bilinçlendirme yapılır. Eğitimlerinin yanında sosyal aktivitelerle rehabiliteleri ve özgüvenlerinin gelişmesi sağlanır. Bu arada ortaya çıkan kabiliyetlerinin de gelişmesi için gerekli olanaklar yaratılmaya çalışılır. Her gencimizin mutlaka eğitimini tamamlaması ve en az 2 yıllık bir yüksekokuldan mezun olarak hayatını idame ettirecek bir meslek sahibi olması hedeflenir.

Eğitim nasıl sağlanıyor?Çocuklarımız çevredeki okullara gidiyorlar. Gençlerimizden şehir dışında üniversitede okuyanlar da var.

GARANTİ

Metro Mecidiyeköy Şubesi(723)
T.K.M.Ç Vakfı
Hesap No:TR28 0006 2000 7230 0006 2996 62

FİNANSBANK

Mecidiyeköy Şubesi(341)
T.K.M.Ç Vakfı
Hesap No:TR77 0011 1000 0000 0028 7391 55

İŞ BANKASI

Gayrettepe(1080)
T.K.M.Ç Vakfı
Hesap No:TR29 0006 4000 0011 0800 6920 98

TÜRK EKONOMİ BANKASI (TEB)

İzmir Gündoğdu Şubesi (69)
T.K.M.Ç Vakfı
Hesap No:TR95 0003 2000 0000 0014 4224 99
Ayaner Bilişim Teknolojileri
Vakfımıza 17.12.1989 tarih ve 1989/14827 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Vergi Muafiyeti hakkı tanınmıştır.Koruncuk Vakfı finansal tabloları AS Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik tarafından denetlenmektedir.