Koruncuklar
KORUNCUK KİMDİR?
KORUNMAYA MUHTAÇ
ÇOCUK TANIMI?

KORUNCUKLARA NE
SAĞLIYORUZ?

KORUNCUKLARA
SÖZLERİMİZ

KORUNCUKLAR


Korunmaya Muhtaç Çocuk Tanımı

Korunmaya muhtaç çocuk” beden, ruh ve ahlak gelişimleri veya şahsi güvenlikleri tehlikede olan,

• Ana veya babasız,
• Ana veya babası tarafından ihmal edilip, her türlü sosyal tehlikelere ve kötü alışkanlıklara karşı savunmasız bırakılan ve başıboşluğa sürüklenen çocuğu ifade etmektedir.

Ülkemizde ailesi olmayan veya terk edilmiş ya da ailesine rağmen kişisel varlığı tehdit altında, ihmal veya istismara uğramış, kötü alışkanlıklara karşı savunmasız bırakılmış on binlerce korunmaya muhtaç olduğu tahmin edilmektedir.

Tüm dünyada tarih boyunca görülen en kalabalık çocuk kuşağı, içinde bulunduğumuz on yıl içinde dünyaya gelecektir ve bunların yaklaşık 1.5 milyonu da Türkiye’de doğacaktır. Bu çocukların bir bölümü, yoksulluk, aşırı kalabalık, fiziksel, ekonomik, cinsel ya da duygusal istismar gibi etkenler nedeniyle aileleri ile sorun yaşayacaktır. Koşullara uyum sağlamak için gösterilecek çabalara karşın, bu çocukların önemlice bir bölümü maalesef Türkiye’deki kentlerin sokaklarında yaşayan ve çalışan korunmaya muhtaç çocukların saflarına katılacaktır.

GARANTİ

Metro Mecidiyeköy Şubesi(723)
T.K.M.Ç Vakfı
Hesap No:TR28 0006 2000 7230 0006 2996 62

FİNANSBANK

Mecidiyeköy Şubesi(341)
T.K.M.Ç Vakfı
Hesap No:TR77 0011 1000 0000 0028 7391 55

İŞ BANKASI

Gayrettepe(1080)
T.K.M.Ç Vakfı
Hesap No:TR29 0006 4000 0011 0800 6920 98

TÜRK EKONOMİ BANKASI (TEB)

İzmir Gündoğdu Şubesi (69)
T.K.M.Ç Vakfı
Hesap No:TR95 0003 2000 0000 0014 4224 99
Ayaner Bilişim Teknolojileri
Vakfımıza 17.12.1989 tarih ve 1989/14827 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Vergi Muafiyeti hakkı tanınmıştır.Koruncuk Vakfı finansal tabloları AS Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik tarafından denetlenmektedir.