Vakfımız
HAKKIMIZDA
Tarihçemiz
Değerlerimiz
Bağımsız Denetim 2017 Çocuk Koruma Politikasi
VAKIF PROFİLİ
Vakfımızın kurucuları
Mütevelli Heyeti
Yönetim Kurulu
Merkez Yönetimi
İzmir Şubesi
İş İlanları
ÇOCUKKÖYLERİMİZ
Koruncukköy Bolluca
Koruncukköy Urla
İŞBİRLİĞİ YAPTIĞIMIZ
KURUMLAR

DESTEKÇİLERİMİZ
TANITICI VİDEOMUZ
ABOUT OUR FOUNDATION


VAKFIMIZ

Hakkımızda

36 sene evvel birkaç duyarlı insan korunmaya muhtaç çocukların iyiliği için yola çıktık…

1979 yılında gönüllü kişiler tarafından kurulan Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (TKMCV), her çocuğun şefkat, sevgi ve anlayış görme, yeterli beslenme ve sağlıklı bir ortamda yaşama, oyun ve eğlence olanaklarından yararlanma, çağdaş bir eğitim alma ve yeteneklerini geliştirme, kısaca insan haysiyetine yakışır bir şekilde yaşama hakkı olduğuna inanmaktadır.
Korunmaya muhtaç çocuklara kollarımızı
ve yüreklerimizi açtık…


Kurup yaşattığımız “Çocukköyleri” ile ihmal görmüş ve kişisel varlığı tehdit altında olan korunmaya muhtaç çocukları okul öncesi yaştan başlayarak; sağlıklı gelişmelerini sağlayarak, eğitim imkanı sunarak, kişisel yeteneklerinin geliştirerek, geleceğe hazırlayıp topluma kazandırıyoruz.
Bir çocuğun mutluluğunun dünyalara bedel olduğunu biliyoruz…

Vakfımızın hedefi en kısa zamanda, Türkiye’nin en çok ihtiyaç duyulan illerinde 5 Çocukköyü daha kurmak ve daha birçok Koruncuk’un yüzünü güldürmektir.


(İstanbul’daki Koruncukköy Bolluca’dan manzaralar)

Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (Koruncuk Vakfı), her çocuğun ve gencin şefkat, sevgi ve anlayış görme, yeterli beslenme ve sağlıklı bir ortamda yaşama, oyun ve eğlence olanaklarından yararlanma, çağdaş bir eğitim alma ve yeteneklerini geliştirme, kısaca insan haysiyetine yakışır bir şekilde yaşama hakkı olduğuna inanmaktadır. Bir sivil toplum kuruluşu olan vakıf gönüllüleri, dostları ve bağışçıları ile bu yolda ilerlemektedir.

Ülkemizde ailesi olmayan veya terk edilmiş ya da ailesine rağmen kişisel varlığı tehdit altında, ihmal veya istismara uğramış, kötü alışkanlıklara karşı savunmasız bırakılmış yüz binlerce korunmaya muhtaç, kimsesi olmayan çocuk ve genç var.

1979 yılında çocuk köyleri kurmayı ve yaşatmayı amaç edinmiş gönüllü kişiler tarafından kurulan Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı, korunmaya muhtaç çocukların yani Koruncuklar’ın, “Çocukköyü”ne geldikleri andan itibaren bir aile ortamında sağlıklı gelişmeleri, eğitim ve öğretim görmeleri, kişisel yeteneklerini geliştirmeleri, geleceğe hazır ve topluma faydalı bireyler olmaları için çalışmaktadır.

Topluma kazandırıldıkları takdirde ülkelerin en büyük değerleri arasında yer alacak bu çocuklarımızı topluma kazandırabilmek için kurulmuş, 10-12 evden oluşan yerleşim birimine Çocuk köyü diyoruz.

Çocukköylerinde, anne sevgisi ve aile anlayışının sürdürüldüğü ortamda, çocukların bedenen, ruhen, ahlaken ve fikren gelişimleri; toplum içinde verimli ve yapıcı kişilik kazanmaları, yüksek öğrenim dahil olmak üzere eğitimlerinin sağlanması hedeflenmektedir.

2005 yılında, Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı’na “korunmaya muhtaç çocuklar konusunda” yaptığı özverili ve başarılı çalışmalarından dolayı Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyince “ECOSOC Özel Danışmanlık Statüsü" verilmiştir.

Vakfımıza 17.12.1989 tarih ve 1989/14827 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Vergi Muafiyeti hakkı tanınmıştır.

Koruncukköy, 4 temel öğeden oluşmaktadır.

Koruncukköy

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü Çocuk Hizmetleri Bölümünden, 0-6 yaşları arasındayken talebimiz doğrultusunda köyümüze alınan Koruncuklara, sıcak bir yuva niteliği taşıyan evlerde sağlıklı aile ortamı ve güven dolu bir yaşam sunulur. Vakfın himaye altına aldığı bu çocuklar, yöredeki okullara gider, toplumun sosyal ve kültürel yaşamına katılırlar ve yüksek tahsilleri de dahil olmak üzere hayatlarını kendi başlarına idame edebilecek duruma gelinceye kadar Vakfın güvencesi altında, Çocukköyü bünyesinde yaşayabilme imkanına sahip olurlar.

Aile Evi

Her aile evinde, farklı yaşlarda olan ortalama 6-7 çocuk ve ev’in annesi bir arada yaşar. Çocuklar hayatı ve sorumluluklarını birlikte öğrenirler ve paylaşırlar. Aile evi, çocuk için büyüdükten sonra da ziyaret edebileceği bir yuvadır.

Bakıcı Anne Sevgisi

Şefkat ve özenle çocukları büyütebilecek, onlara güven aşılayabilecek, toplum değerlerine sahip, özel olarak eğitilmiş ve belirli bir eğitim ve sınama sürecinden sonra seçilmiş, 25-45 yaş arası örf ve adetlerimize uygun görüşlü kimselerdir. Anneler maaşlı ve sözleşmeli olup çocukköyünde yaşarlar.

Kardeşlik

Çocukköyü'nde aile bağları doğal olarak gelişir. Farklı yaşlardaki erkek ve kız çocuklar kardeşlik anlayışı içinde yaşarlar. Öz kardeşler ise ayrılmaz, aynı aile evinde kalırlar.

Koruncukköy Bolluca da 4 aşamadan oluşan bir sistem uygulanmaktadır.

Tıpkı her sevgi dolu aile de olduğu gibi...

1- Aile Evi

Her ailenin kendine ait müstakil bir evi vardır ve yaşam, her normal ailede olduğu gibi yaşanır. Anne, evin alışverişini ve yemeğini yapar, çocuklarının beslenmesi, çamaşırı, temizliği ve dersleriyle ilgilenir. Çocuklar, annelerinin uygun gördüğü zamanlarda oyun oynar, kardeşleri ve Çocukköyü'ndeki arkadaşlarıyla vakit geçirir ve derslerine çalışırlar. Zaman zaman anneleri ile beraber sinemaya, tiyatroya giderler. Hafta sonları, ihtiyacı olanlar derslerine yardımcı olması amacıyla özel ders alırlar, ayrıca isteyen çocuklar müzik, folklor,spor vs gibi özel etkinlik derslerinden de faydalanırlar. Çocukköylerinde aileler deneyimlerini paylaşır ve gerektiğinde birbirlerine yardım elini uzatır.

Genç olmanın güzel ve zor yanlarını biliyoruz...

2- Gençlik Evi

Çocukköyü'nde büyüyen, ergenlik çağına gelmiş çocuklar, köyün devamı niteliğindeki “Gençlik Evi'ne geçerler. Çocuk, Çocukköyü'nden Gençlik Evi'ne geçiş öncesinde en az 1 yıl boyunca, annesi, köy psikoloğu, Köy Müdürü, Gençlik Lideri ve Gençlik Lideri Sorumlusu tarafından bu geçişe hazırlanır.

Çocuğun, bir grubun içinde kişisel sorumluluğunu üstlenmeyi ve kendi ayakları üstünde durabilmeyi öğrendiği yer gençlik evidir. Gençlik Evlerinde sorumlu, Gençlik Lideri'dir. Gençlik Lideri, pedagoji eğitimi almış, yol gösterebilecek, sorunlara eğilebilecek, gençleri derslerinde ve boş vakitlerini değerlendirmede yönlendirebilecek, onlara olumlu bir genç insan modeli oluşturabilecek kişiler arasından seçilir. Gençlik Liderleri, maaşlı ve sözleşmeli olup, çocukköyünde yaşarlar. Çocuklar öğrenim dönemlerinin sonuna kadar Gençlik Evi'nde kalır ve meslek sahibi olunca kendi yetişkin hayatlarını kurmak üzere ayrılırlar.

Ancak hayata hazır oldukları zaman bile destek gerekebilir...

3- Yarı Bağımsız Yaşam

Gençlik Evi'nde eğitim hayatını tamamlayıp meslek sahibi olan 2-4 genç bir araya gelerek kiraladıkları bir eve geçerler. “Yarı Bağımsız Yaşam” aşamasına geçen gençlere Vakfın maddi desteği bir müddet daha devam eder. Askerlik hizmeti yapanlara maddi destek verilir. Manevi desteği ise hayat boyu sürecektir.

Ve sonunda kendi ayakları üzerinde durabildiğinde...

4- Bağımsız Yaşam

Meslek sahibi olmuş, kendini geçindirebilir hale gelen genç “Bağımsız” olur. Artık örnek bir birey olan gencin annesi, kardeşleri ve vakıfla kurduğu uzun yıllara dayalı ilişkisi yaşamı boyunca devam eder. Evlenecek çocuklar için kız isteme, kına, nişan, düğün ve ev kurmaları için destek verilir. Çocukköyü, koruncuklar için sıcak bir yuva ve güven demektir.

Koruncukköy Bolluca başarısı ile ivme kazanan Vakfımızın hedefi, Türkiye'nin en çok ihtiyaç duyulan illerinde kurmak istediği yeni 5 Çocukköyü'nü bir an önce hayata geçirmek ve daha birçok Koruncuğun yüzünü güldürmektir. Online bağış ve bayram, sertifika bağışlarınızı bekliyoruz.

Vakfımıza Nasıl Destek Olabilirsiniz?

Vakfımız tüm çalışmalarını sizlerden aldığı güçle yürütmektedir. Bu sebeple, yapacağınız tüm bağış ve sertifika alımları ve destekler hayati önem taşımaktadır. Daha çok korunma ihtiyacındaki çocuğa destek olabilmemiz ve daha çok genci topluma kazandırabilmemiz için gelin, siz de Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı’na, yani koruncuklarımıza ve gençlerimize destek ve bağış verebilirsiniz.

Unutmayın! Daha çok çocuğumuzun ve gencimizin yüzünü güldürmek, onlara aydınlık bir gelecek vermek Sizin elinizde. El ver, yardım et, bağış sağla, online özel gün sertifikalarımızdan al, çocuk ve gençlerimiz hayata tutunsun.

Koruncuklarımıza düzenli destek ve bağış vermek için: • Koruncuk gönüllümüz olup çevrenizle Koruncuk Vakfı arasında köprü olabilirsiniz. • Özel günlerde, bağış sertifikalarımızla, sevdiklerinize kişiye özel bağış yapabilirsiniz. (Bayramlar, Anneler Günü, doğum günleri, yıldönümleri, başsağlığı gibi). Ayrıca online bağış ve online sertifika bağışı, özel gün bağışları mümkündür. • Bayram Bağışı (Kurban Bayramı, Şeker Bayramı, 23 Nisan, 19 Mayıs Gençlik Bayramı, özel gün bağış, çelenk bağış, vakıf sertifika) bağış yapabilirsiniz ve korunmaya muhtaç çocuklara ve gençlere yardım eli uzatmış olursunuz. • Projelerimizden veya sponsorluklarımızdan birini üstlenebilir vakıf’a düzenli bağış verebilirsiniz. (Vakıf merkezinden ve İzmir Şubemizden konuyla ilgili ayrıntılı bilgi alabilirsiniz)

Vakfımıza 17.12.1989 tarih ve 1989/14827 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Vergi Muafiyeti hakkı tanınmıştır. Makbuzda gösterilen tutar, vergi matrahından tenzil edilebilir.Vakfımıza yapacağınız her türlü ayni veya nakdi bağış karşılığında tarafınıza makbuz kesilerek gönderilmektedir.

Özellikle banka kanalıyla yatırılan bağış bedellerinde ve bağışlarda, sponsor/bağışçı bilgilerinin (ad, soyad, adres ve telefon) banka dekontunda belirtmesi kendisine makbuz yollanabilmesi için önem taşımaktadır. Online sertifika, online bağış ve bayram bağışları için www.koruncuk.org web sitesine başvurabilirsiniz.

Bağış yapmak için buraya tıklayabilirsiniz. (http://www.koruncuk.org/elverinhayatatutunsun/bagisyapin)

 


GARANTİ

Metro Mecidiyeköy Şubesi(723)
T.K.M.Ç Vakfı
Hesap No:TR28 0006 2000 7230 0006 2996 62

FİNANSBANK

Mecidiyeköy Şubesi(341)
T.K.M.Ç Vakfı
Hesap No:TR77 0011 1000 0000 0028 7391 55

İŞ BANKASI

Gayrettepe(1080)
T.K.M.Ç Vakfı
Hesap No:TR29 0006 4000 0011 0800 6920 98

TÜRK EKONOMİ BANKASI (TEB)

İzmir Gündoğdu Şubesi (69)
T.K.M.Ç Vakfı
Hesap No:TR95 0003 2000 0000 0014 4224 99
Ayaner Bilişim Teknolojileri Vakfımıza 17.12.1989 tarih ve 1989/14827 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Vergi Muafiyeti hakkı tanınmıştır.Koruncuk Vakfı finansal tabloları AS Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik tarafından denetlenmektedir.