Vakfımız
HAKKIMIZDA
Tarihçemiz
Değerlerimiz
Bağımsız Denetim 2017 Çocuk Koruma Politikasi
VAKIF PROFİLİ
Vakfımızın kurucuları
Mütevelli Heyeti
Yönetim Kurulu
Merkez Yönetimi
İzmir Şubesi
İş İlanları
ÇOCUKKÖYLERİMİZ
Koruncukköy Bolluca
Koruncukköy Urla
İŞBİRLİĞİ YAPTIĞIMIZ
KURUMLAR

DESTEKÇİLERİMİZ
TANITICI VİDEOMUZ
ABOUT OUR FOUNDATION

VAKFIMIZ

Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (Koruncuk) olarak Esas Sosyal ile İlk Fırsat Programı çerçevesinde yaptığımız işbirliği kapsamında bir yıl boyunca (Ocak – Aralık 2019) tam zamanlı olarak çalışacak ve İlk Fırsat’ın eğitim faaliyetlerine katılacak genç takım arkadaşları arıyoruz.

Açık Pozisyonlar:
 • İdari İşler Elemanı
 • Kaynak Geliştirme Uzman Yardımcısı

Son Başvuru Tarihi: 5 Ekim 2018

Başvuracak gençlerin üniversiteden 2017 Haziran ve sonrasında mezun olmuş ve daha önce tam zamanlı bir işte çalışmamış olması gerekmektedir. Genel başvuru kriterleri ve pozisyonlar hakkında gerekli şartları aşağıda görebilirsiniz.

Formu doldurmaya başlamadan önce aşağıdaki bilgileri ve başvuru kriterlerini DİKKATLE okumanızı rica ederiz.

Başvuru için gerekli kriterler:

Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı, İlk Fırsat tarafından desteklenen bu pozisyonlar başvuracak kişilerin;

 • Ekim 2018 itibariyle 20 yaşından gün almış, 25 yaşından gün almamış
 • Daha önce tam zamanlı çalışmamış
 • Üniversiteden 2017 Haziran ve sonrasında mezun olmuş
 • Diploma notunun 4’lük sisteme göre en az 2,5/100’lük sisteme göre en az 65
 • 12 ay boyunca programa katılıp, tam zamanlı Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı için çalışmaya taahhüt etmesi
 • 12 ay boyunca İlk Fırsat Akademisi kapsamında sunulan eğitim programlarına katılım sağlaması
Pozisyon Hakkında Bilgi:
(Başvurular yalnızca bu sayfada yer alan online formlar üzerinden gerçekleştirilecektir)


İdari İşler Elemanı
 • İlgili bölümlerden mezun
 • Kariyerine bu alanda devam etmek isteyen
 • Tercihen MS Office Programlarını iyi derecede kullanabilen
 • Sözlü ve yazılı iletişimi güçlü
 • Hızlı öğrenebilen ve aynı anda farklı işlere odaklanabilen
 • Sonuç odaklı ve analitik düşünebilen ve takipçi olan
 • Ekip çalışmasına yatkın
adayların başvurularını bekliyoruz.

İş Tanımı:
 • Mali ve idari işlerin yapısı altında bulunan muhasebe, finans, raporlama ve satın alma süreçlerinde aktif rol alınması, SSK ve muhtasar ödemelerinin muhasebe firmasıyla takibinin yapılması ve destek verilmesi
 • Mali ve idari süreçlerin iyileştirilmesi ve sistem geliştirilmesi çalışmalarına destek verilmesi, bağış toplama organizasyonlarına katkı sağlanması, kurum sözleşmelerinin takibinin yapılması
 • Vakfın sosyal sorumluluk projeleri kapsamında gerektiğinde Mali İşler Birimi ile ilgili konularda destek olunması, dernek satın almaları için tekliflerin alınmasına destek verilmesi
 • Vakfın kullandığı resmi ve gayri resmi belgelerin, görsel materyallerin sergilenme unsurlarının arşivlenmesi ve gerektiğinde ilgili birimlere ulaştırılması
 • Tüm yazışma, evrak, fatura, döküm vb. dokümanların dosyalanması ve arşivlenmesi, resmi defterlerin kanun ve mevzuata uygun şekilde tutulması ve takip edilmesi
 • Üyelik işlemlerine destek olunması, üye aidat süreçlerinin, dergi abonelik işlerinin takibinin yapılması
 • Faaliyetlere ait gelir ve giderlerin takibi, ilgili kayıt dosyasına işlenmesi, tedarikçi fatura takibi ve ödemelerinin vade sürelerinde yapılması, faturaların muhasebe sistemine işlenmesi, ay kapamasından sonra aylık bütçe ve raporların hazırlanmasına destek verilmesi
 • Sözleşmeli alımlar için ilgili sözleşmelerde yer alan cezai maddelerin incelenmesi, özlük dosya takibi, özlük dosyaların güncel tutulması, sözleşme süreçlerinin takibinin yapılması ve yönetimi, gözlem ve tespit yapılması, ilgili tutanak ve raporların hazırlanması
 • Takip edilecek belge ya da sözleşme maddesine ihtiyaç duyulması halinde çalışma planlarının hazırlanması; depo ve demirbaş, hizmet alım, güvenlik, teknik ve idari işler birimleri için denetim takvimi hazırlanarak denetim sıklıklarının takip edilmesi
 • İhale kapsamında gerekli her türlü bilgi ve belgenin zamanında ve eksiksiz olarak hazırlanması, gerektiğinde temininin sağlanması, ilgili birim yöneticileriyle prosedür, talimatname ve yönerge ve takvimin hazırlanması, hizmet alınan taşeron firmaların yönetilmesiKaynak Geliştirme Uzman Yardımcısı
 • İlgili bölümlerden mezun
 • Kariyerine bu alanda devam etmek isteyen
 • Tercihen MS Office Programlarını iyi derecede kullanabilen
 • Sözlü ve yazılı iletişimi güçlü
 • Hızlı öğrenebilen ve aynı anda farklı işlere odaklanabilen
 • Sonuç odaklı ve analitik düşünebilen ve takipçi olan
 • Ekip çalışmasına yatkın, yeniliklere açık adayların başvurularını bekliyoruz.
adayların başvurularını bekliyoruz.

İş Tanımı:
 • Yeni bağışçı ve bağış kanalları açmak için çalışmalara destek verilmesi, bağışçı sistemi altyapı geliştirme çalışmalarına katkı ve koordinasyonun sağlanması, veri girilmesi ve raporlanması, uluslararası STK’ların kaynak geliştirme yöntemlerinin araştırılması, uyarlama ve raporlanması, düzenlenecek kampanya ve organizasyonlara destek verilmesi
 • Bağışçılara yönelik iş ve yeni ürün geliştirme çalışmalarına destek verilmesi, bağış ürünleri ve stoklarının koordine edilmesi, bağış, bağış ürünleri veya iktisadi işletme ürünleri konularında e-posta ve telefon ile gelen sorulara cevap verilmesi, ayni bağışların takibinin yapılması ve raporlanması
 • Yerel ve ulusal maratonlar için bağışların takip edilmesi ve listelerin oluşturulması; bağışçı ve koşucuların sertifikalarının hazırlaması ve gönderilmesi, makbuzların takibi ve gönderilmesi, tanıtım ve ürün satışı için organizasyon ve etkinliklerde görev alınması
 • Özel gün ve haftalara yönelik kampanyalar hazırlanması, kurumsal destekçilere ürün/hizmet satış kanalı üzerinden ulaşılması, sosyal medya için içerik ve görsel malzeme oluşturulmasına destek verilmesi, gönüllüler ve destekçilerin kaynak geliştirme çalışmalarında aktif rol almasına yönelik çalışmaların yapılması
 • Kurumsal işbirliklerinin yaratılması, bağış kampanyalarının tasarlanması, yönetilmesi, ulusal ve uluslararası fonların ve proje başvurularının takibi, kaynak yaratma konusunda yeni trendlerin takibi, uygunluğunun araştırılması
 • Kampanyalara ait aktivitelerde fiilen vakfın temsil edilmesinin sağlanması ve destekleyici materyallerin hazırlanmasının sağlanması
 • Bilanço üzerinde departmanına düşen bağış hedefinin tutturulmasını sağlanması, bağışlara ait dekont ve teşekkür mektuplarının takibinin sağlanması

İlk Fırsat Programı Hakkında

Esas Sosyal tarafından geliştirilen ve STK’larla işbirliği içinde hayata geçirilen İlk Fırsat Programı, üniversite eğitimini yeni tamamlamış, başarılı gençlerin okuldan işe geçiş sürecinde sivil toplum kuruluşlarında (STK) deneyim kazanmalarını desteklemektedir.

Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı bu program kapsamında işbirliği yapılan kuruluşlardan biridir. Yukarıdaki pozisyonlara iş başvuru yapan ve seçilen genç katılımcı, Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı’nda 12 ay boyunca iş başı eğitim, tam zamanlı çalışma deneyimi kazanacak ve kurum için eğitim programlarından yararlanacaktır.

Buna ek olarak, genç katılımcı İlk Fırsat tarafından organize edilen farklı etkinlikler, eğitimler ve mentorluk desteklerinden oluşan ‘İlk Fırsat Akademisi’nden yararlanacak ve böylece okuldan işe geçiş süreçlerinde desteklenmiş olacaktır.

Programı tamamlayan gençler hem çalıştıkları kurum, hem de İlk Fırsat Programı’ndan referans mektubu ve katılım belgesi alma hakkına sahip olacaktır.

İlk Fırsat programı hakkında bilgi için: http://bit.ly/2fc3ZHF

GARANTİ

Metro Mecidiyeköy Şubesi(723)
T.K.M.Ç Vakfı
Hesap No:TR28 0006 2000 7230 0006 2996 62

FİNANSBANK

Mecidiyeköy Şubesi(341)
T.K.M.Ç Vakfı
Hesap No:TR77 0011 1000 0000 0028 7391 55

İŞ BANKASI

Gayrettepe(1080)
T.K.M.Ç Vakfı
Hesap No:TR29 0006 4000 0011 0800 6920 98

TÜRK EKONOMİ BANKASI (TEB)

İzmir Gündoğdu Şubesi (69)
T.K.M.Ç Vakfı
Hesap No:TR95 0003 2000 0000 0014 4224 99
Ayaner Bilişim Teknolojileri Vakfımıza 17.12.1989 tarih ve 1989/14827 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Vergi Muafiyeti hakkı tanınmıştır.Koruncuk Vakfı finansal tabloları AS Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik tarafından denetlenmektedir.