Hakkımızda
Bolluca Çocukköyümüzde kişisel varlığı tehdit altında olan ve korunma ihtiyacı bulunan Çocuk ve Gençleri (Koruncukları) sevgiyle yaşatıyor, büyütüyor ve eğitiyoruz. Onları, sağlıklı ve kendi ayakları üzerinde duran bireyler haline getirip, topluma kazandırıyoruz.
Destek Olmak İçin
“Korunmaya Muhtaç Çocuklarımızın Eğitim, Sağlık ve Gıda ihtiyaçlarına destek olmak için siz de bağış yapın. El verin, hayata tutunsun…”
DESTEKÇİLERİMİZ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 2013 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 2014

Ayaner Bilişim Teknolojileri
Vakfımıza 17.12.1989 tarih ve 1989/14827 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Vergi Muafiyeti hakkı tanınmıştır.Koruncuk Vakfı finansal tabloları AS Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik tarafından denetlenmektedir.